Hieronder vind je meest gestelde vragen over het verhuurproces en de woningen.

Uptown- algemeen

1. Hoe verloopt de inschrijving voor een woning?

Op maandag 1 april 2019 sluit de eerste inschrijvingsronde. Alle volledige inschrijvingen die vóór deze sluitingsdatum zijn binnengekomen worden meegenomen in de eerste toewijzingsronde en hebben zo de meeste kans op één van de voorkeurswoningen. Bij meerdere inschrijvingen op één woning wordt er toegewezen op basis van interne loting. De toewijzingen worden in de loop van april bekend gemaakt per e-mail.


In 8 stappen naar jouw eigen woning 
Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij je woonvoorkeuren op (deze kun je later nog wel eventueel aanpassen).

Stap 2: Je ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor jouw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: jouw gebruikersnaam is je e-mail, het wachtwoord mag je zelf kiezen. 

Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan, in jouw persoonlijke IDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in. 

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het IDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload dan kun je klikken op ‘documenten compleet’. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’. 

Stap 5: Je hebt op het inschrijfformulier je woningvoorkeuren opgegeven. Wil je deze wijzigingen, dan kan dit via de knop – ‘Woningvoorkeuren wijzigen - in jouw IDD. Eventueel interesse in een parkeerplaats kun je hier ook wijzigen.

Stap 6: Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij  er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van je opgegeven woonvoorkeuren, aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project. 

Je hebt de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm). 

Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en ontvang je van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kun je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met het verhuurteam. 

Stap 8: Nu is het wachten tot het appartement gereed is en je de sleutel in ontvangst kan nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

2. Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:

1 inkomen:
- minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot € 1.000,-
- minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen de € 1.000,- en de
 € 1.500,-
- minimaal 45x de kale maandhuur bij een huurprijs vanaf € 1.500

2 inkomens:
- samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam up:town.

3. Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst : vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van je netto bedrijfsresultaat.

Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomensberekening. 

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam up:town.


4. Waarom moet ik me digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kan je vanuit huis alles organiseren.
Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor jou, perfecte woning in up:town.

5. Hoe moet ik de stukken aanleveren?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (IDD). Om het makkelijker voor je te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die op jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:
Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen up:town”
Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Ga je huren met je partner? Dan upload je de documenten van jouw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacy statement  goed door.

6. Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?

In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan dient te leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.


Loondienst

Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)

Loonstroken van de afgelopen 3 maanden

Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering

Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)

Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

Prognose 2019 (opgesteld door een accountant) 

Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning

(Voorlopige) koopakte

Jaaropgave hypotheek

Hypotheekverklaring

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning 

Verhuurdersverklaring

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)(

Inwonend 

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.


7. Hoe gaat de eigenaar en verhuurder - Bouwinvest-, MVGM Vastgoedmanagement om met mijn gegevens?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten?  Lees onze privacy statement.

8. Waarom moet ik deze stukken aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.


9. Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaal je maandelijks een voorschot servicekosten. Deze bedraagt EUR  65 per maand. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van. 
Waar je servicekosten voor betaalt, is opgenomen in de huurovereenkomst. Het kan zijn bijvoorbeeld zijn voor het electraverbruik in de algemene ruimten, schoonmaak van de algemene ruimten of het tuinonderhoud. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

10. Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

11. Hoe is parkeren geregeld en kan ik parkeerplaats huren?

De typen F1 en F8 worden verhuurd inclusief een vaste parkeerplaats, de huur is dus inclusief parkeerkosten. Daarnaast zijn er 80 parkeerplaatsen beschikbaar te huur in de garage in het gebouw (op begane grond, eerste en tweede verdieping) a € 125 euro per maand. Bij de inschrijving kun je aangeven of je interesse hebt in een parkeerplaats.

Let op: De gemeente Rotterdam geeft geen parkeervergunningen af aan bewoners in dit gebouw.

12. Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Jouw individuele kosten voor energie e.d. zijn afhankelijk van je eigen verbruik. Verder betaal je als huurder belastingen: waterschaps-belasting, afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van jouw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekerings-adviseur.

13. Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

14. Kan ik huurtoeslag aanvragen?

De woningen van up:town worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kun je huurtoeslag aanvragen.

15. Mogen mijn ouders garant staan?

Er worden geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd.

16. Wanneer is een borg van toepassing?

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:
  • je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;
  • je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;
  • je je inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;
  • je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;
  • je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;
  • je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;
  • je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uptown- de woningen

1. Hoe is de keuken en badkamer ingericht?

Alle appartementen worden standaard voorzien van een witte Keller keuken met een Quartsiet aanrechtblad in de kleur grijs. De keukens worden voorzien van Siemens inbouwapparatuur. Ieder type woning heeft een eigen opstelling en de aanwezige apparatuur verschilt per type woning.  

De badkamer en het toilet worden uitgevoerd met sanitair van Sphinx in de kleur wit aangevuld met Grohe kranen. De wanden worden afgewerkt met mat witte tegels en de vloeren krijgen antracietkleurige tegels.

Het toilet wordt voorzien van een wandcloset met fontein. De badkamers krijgen ieder een wastafel met spiegel en een douchehoek met glazen douchescherm.


2. Moet ik zelf een vloer leggen?

Ja, de huurder moet zelf nog een vloer leggen, deze moet voldoen aan de geluidseisen. Het verhuurteam zal u hierover informeren.

3. Hoe is de verwarming van de woning geregeld?

Het appartement is voorzien van vloerverwarming (per ruimte regelbaar) en een designradiator in de badkamer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming, met als vaste leverancier Eneco. Voor meer informatie rondom prijzen kan je kijken op: https://www.eneco.nl/warmte-koude/stadswarmte/#/tarieven

4. Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden in de woning worden gestukt wit (saus- en behangklaar) opgeleverd. Deze wanden dienen door de huurder nog eventueel behangen en/of gesausd te worden.
De wanden in het toilet worden deels voorzien van tegelwerk (tot bovenkant wandcloset), boven het tegelwerk zijn de wanden voorzien van spuitwerk. De badkamer wordt voorzien van tegelwerk tot het plafond. De plafonds worden opgeleverd met spuitwerk. De hoogte van het plafond in de woning is 2.610mm. 

5. Kan ik de woning bekijken tijdens de bouw?

Er wordt momenteel hard gebouwd aan de woningen. Uit veiligheidsoverwegingen is het dan ook niet mogelijk de appartementen vooraf te bekijken. 

Indien zich op een later moment de mogelijkheid toedoet om de woning te bekijken wordt je hierover per nieuwsbrief geïnformeerd. Vooralsnog dient er te worden uitgegaan van een digitale verhuur.

6. Wanneer worden de woningen opgeleverd aan de huurders?

Op dit moment is de bouw nog in volle gang. De verwachte oplevering is zomer 2019, dit is echter nog een prognose. In de loop van de bouw informeren we de huurders over de oplevering. 

7. Wie is de eigenaar van de woningen?

De huurwoningen van up:town maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

8. Hoe is de ventilatie geregeld?

Woningen in de toren middels mechanische toe-en afvoer met WTW. 
Alle woningen in de laagbouw hebben natuurlijke toevoer via verdekt geplaatste suskasten en mechanische afvoer middels CO2 gestuurd systeem.

9. Is er een aparte fietsenstalling in het gebouw?

Ja, deze is te vinden op de begane grond  (alleen voor huurders in het gebouw) en heeft een capaciteit van circa 65 fietsen.

Tevens heeft ieder appartement een aparte afsluitbare berging in het gebouw, waar je veilig je fiets kan neerzetten.

10. Beschikt iedere woning over een privéberging?

Elk appartement is voorzien van een inpandige bergruimte in de woning zelf, waar ook de wasmachine en eventuele wasdroger geplaatst kunnen worden.

Tevens heeft iedere appartement een (fietsen)berging in de kelder. Deze hebben een lichtpunt met schakelaar.


11. Hoe is de inpandige garage te bereiken?

De parkeergarage bestaat uit 3 verdiepingen. De parkeerplekken gelegen op de begane grond zijn bereikbaar vanaf de kop van de laagbouw door middel van een overheaddeur.

 De toegang van parkeerplekken gelegen op de eerste en tweede verdieping is middels twee autoliften gesitueerd aan de Jufferstraat. De huurders van de parkeerplekken worden in het bezit gesteld van een parkeerzender t.b.v. de toegang.

 De afmeting van een parkeerplek is 2400 mm x 5000 mm. De maximale hoogte in de parkeergarage is 2100 mm

12. Wat zijn de afmetingen van de personenlift?

Toren:
In de toren zijn 2 personenliften aanwezig. Het vloeroppervlakte van deze liften is 2220 mm x 1240 mm. De hoogte van de lift is 2755 mm. De grootte van de toegang is 1100 mm x 2300 mm. In de lift bevinden zich nog een muurleuning en een uitklapbaar zitje.

Laagbouw:
In de laagbouw is 1 personenlift aanwezig. Het vloeroppervlakte van deze lift is 2300 mm x 1200 mm. De hoogte van de lift is 2355 mm. De grootte van de toegang is 1100 mm x 2300 mm. In de lift bevinden zich nog een muurleuning en een uitklapbaar zitje.